Üdvözöljük osztályunk honlapján!

 
A tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyeli: Dr. Faragó István dékánhelyettes
 Osztályvezető: Demeter Mária
     Az osztály feladatkörei:
Doktori ügyek:- Képzéssel kapcsolatos ügyintézés
 - Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés
Habilitáció:- Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi kapcsolatok:- Hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldre történő kiutazások adminisztrációja
Pályázatkezelés:- Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 

Predoktori Ösztöndíj 2015
PREDOKTORI PÁLYÁZAT – 2015
Az ELTE TTK pályázatot hirdet 1-4 hónapos doktorjelölti ösztöndíjakra


Az ösztöndíj célja a PhD dolgozat elkészítése.

Pályázhatnak azok az állami ösztöndíjas doktoranduszok, akiknek a témavezetője főállású közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a TTK-n (vagy valamelyik, a Karon működő kutatócsoport tagja), doktori tanulmányaikat 2014. aug. 31. után fejezték be, vagy legkésőbb 2015. augusztus 31-ig befejezik, és a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges feltételeket (publikációk, két nyelv igazolt ismerete) már teljesítették. Pályázni 1, 2, 3 vagy 4 hónapra lehet. Az ösztöndíj havi összege 100.000 Ft. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a doktorjelölti jogviszony megléte.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek:

• a kiemelkedő tudományos eredményekkel rendelkezők (MTMT adatok alapján)
• akik kurrens tudományos eredményekkel rendelkeznek (elfogadott cikk, beküldött ill. beküldés előtt álló kézirat)
• akik az ösztöndíj időtartama alatt oktatási feladatot végeznek az ELTE TTK-n, és ezt az intézetigazgató igazolja
• akiknek a pályázatát a témavezetője támogatja
• akik nem rendelkeznek más jövedelemmel
• akik rövidebb időtartamra nyújtanak be pályázatot.

A pályázatokat 2015. július 7. kedd du. 16.00-ig kell benyújtani az ugyintezes.ttk.elte.hu elektronikus felületen. A belépéshez caesar azonosítóra van szükség. A pályázatok elbírálását a Kar vezetése a lehető leghamarabb, várhatóan július 15-ig elvégzi.

A nyertes pályázókkal az ELTE TTK ösztöndíjszerződést köt. A nyertes pályázó pályázati időszakban más főállású munkaviszonnyal nem rendelkezhet, és az ösztöndíjas időszak alatti egyéb esetleges jövedelméről nyilatkoznia kell.

Az ösztöndíjas időszak legkorábban 2015 szeptemberében kezdődhet, és legkésőbb 2015 decemberében meg kell kezdődnie. Az ösztöndíj lejárta után 15 napon belül max. 1 oldalas beszámolót kell leadni a Dékáni Hivatalban az elvégzett munkáról.

A Kar 2015-ben várhatóan összesen 30 hónap ösztöndíjat tud finanszírozni.


Surján Péter s.k.
dékán

TEO közös hirdető // 2015-06-22T00:00+01 // Szerkesztette: Bíró Éva
Oldal:       >>  

Határidők

A kar akkreditált doktori iskolái

Üdvözlet

Keresés ELTE TTK TEO

Nyelv kiválasztása

ELTE TTK TEO 2006-2015