Üdvözöljük osztályunk honlapján!

 
A tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyeli: Dr. Faragó István dékánhelyettes
 Osztályvezető: Demeter Mária
     Az osztály feladatkörei:
Doktori ügyek:- Képzéssel kapcsolatos ügyintézés
 - Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés
Habilitáció:- Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi kapcsolatok:- Hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldre történő kiutazások adminisztrációja
Pályázatkezelés:- Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 

Predoktori ösztöndíj
Az ELTE TTK pályázatot hirdet

1-4 hónapos predoktori ösztöndíjakra.

Az ösztöndíj célja a PhD dolgozat elkészítése.

Pályázhatnak azok az állami ösztöndíjas doktoranduszok, akiknek a témavezetője közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a TTK-n, doktori tanulmányaikat legkésőbb 2014. augusztus 31-ig befejezik, legkorábban 2013. augusztus 31-én végeztek, és a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges feltételeket (publikációk, nyelvvizsga) már teljesítették.

Pályázni 1, 2, 3 vagy 4 hónapra lehet. Az ösztöndíj havi összege bruttó 101.500 Ft.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek:

1. a kiemelkedő tudományos eredményekkel rendelkezők (MTMT adatok alapján)
2. kurrens tudományos eredményekkel rendelkeznek (elfogadott cikk, beküldött ill. beküldés előtt álló kézirat)
3. akik az ösztöndíj időtartama alatt oktatási feladatot végeznek az ELTE TTK-n
4. akiknek a pályázatát a témavezetője támogatja
5. akik rövidebb időtartamra nyújtanak be pályázatot.

A pályázatokat 2014. július 31. 14 óráig kell benyújtani a https://ugyintezes.ttk.elte.hu elektronikus felületen. A belépéshez caesar azonosítóra van szükség. A pályázatok elbírálását a Kar vezetése a lehető leghamarabb elvégzi.

A nyertes pályázókkal az ELTE TTK ösztöndíjszerződést köt. A nyertes pályázó a pályázati időszakban más főállású munkaviszonnyal nem rendelkezhet.

TEO közös hirdető // 2014-07-24T00:00+01 // Szerkesztette: Demeter Mária
Oldal:       >>  
Hírkategóriák

Határidők

A kar akkreditált doktori iskolái

Üdvözlet

Keresés ELTE TTK TEO

Nyelv kiválasztása

ELTE TTK TEO 2006-2014