ERASMUS PROGRAM

 

Általános tudnivalók az ERASMUS-programról

Az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott Socrates programnak a felsőoktatás fejlesztésére irányuló alprogramja. A TEMPUS-szal ellentétben az ERASMUS nem segélyprogram, hanem a kölcsönösség elvén alapul, csak részfinanszírozást nyújt, és a támogatások forrását a résztvevő államok befizetései alkotják.

A programban résztvenni szándékozó intézmények minden év novemberében beadják a következő tanévre tervezett tevékenységek részleteit is tartalmazó pályázatukat a brüsszeli Europai Bizottságnak. Az ELTE az intézményi szerződésre való pályázatát a tanszékei által kötött előzetes megállapodások (Preliminary Agreement) alapján állítja össze, melyeket a tanszékek szeptember közepéig adnak be a Karoknak. A jóváhagyott támogatás július 1. és június 30. között használható fel és nem vihető át a következő tanévre.2001. január 1-tõl életbe léptek a Socrates program II. szakaszának új szabályai.

Az ERASMUS-program az Intézményi Szerződésen keretén belül a következő akciókra lehet pályázni:

Európai Egyetemközi Együttműködések
- Közös tantervfejlesztési projektek alap- (CDI) és Masters (CDA) szinten,
- Európai modulok (EM),
- Integrált nyelvi kurzusok (ILC) kifejlesztése,
- Az európai kreditátszámítási rendszer bevezetése (ECTS),
- Intenzív programok (IP).

Hallgatói és oktatói mobilitás
Tematikus Hálózatok:
- Egyetemi együttmüködés adott tudományterületen


 Az Intézményi Szerződést az NKO készíti elő és adja be, a karok beküldött pályázatai alapján.
Kérjük figyelje a pályázati felhívásunkat, amelyet az TEO honlapján is megjelentetünk!Más pályázati lehetőségek a Socrates program keretein belül:


Ezekről a lehetőségekrõl a Socrates - User's Guide-ben illetve az ERASMUS Magyarországi Iroda honlapján találhatnak bővebb információt. Az egyes ERASMUS tevékenységekről  tájékoztatót olvashat az alábbiakban!  
 
 

SOCRATES I – SOCRATES II


A 2000-es átmeneti év után 2001. január 1-tõl életbe lépnek a SOCRARES program II. szakaszának új szabályai. Arról, hogy a SOCRATES I akciókat milyen néven és hol, melyik más alprogram alatt érhetik el a pályázók a SOCRARES II-ben, az alábbi táblázat nyújt áttekintést: 

SOCRARES I 

Akció neve a SOCRARES I-ben

Akció neve a SOCRARES II-ben 

ERASMUS 

.

.

.

1 akció: Intézményi Szerződések  

1 akció: Tematikus Hálózatok  

2 akció: Hallgatói mobilitás 

ERASMUS 2.1 akció - Európai egyetemközi együttmöködések  
ERASMUS 2.2 akció - Egyetemi hallgatók és oktatók mobilitása  
ERASMUS 2.3 akció - Tematikus Hálózatok 

COMENIUS 

.

.

.

1 akció: Európai oktatási projektek  
2 akció: Interkulturális oktatás  
 

3.1. akció: Tanár-továbbképzési projektek  
3.2 akció: Tanár-továbbképzési egyéni ösztöndíjak

COMENIUS 1 akció - Iskolai projektek  

COMENIUS 1 akció - Iskolai projektek  
COMENIUS 2.1 akció - A tanárok alap- és továbbképzése (projektek)  
COMENIUS 2.1 akció - A tanárok alap- és továbbképzése (projektek)  
COMENIUS 2.2 akció - A tanárok alap- és továbbképzése  (egyéni ösztöndíjak) 

LINGUA 

.

.

.

A akció: Európai együttműködési projektek  
B akció: Tanár-továbbképzési ösztöndíjak  
C akció: Tanár-asszisztensi program  

D akció: Új nyelvtanítási eszközök kidolgozása  
E akció: Közös európai projektek

COMENIUS 2.1 akció - A tanárok alap- és továbbképzése (projektek)  
COMENIUS 2.2 akció - A tanárok alap- és továbbképzése (egyéni ösztöndíjak)  
COMENIUS 2.1 akció - A tanárok alap- és továbbképzése (egyéni ösztöndíjak)  

LINGUA 2 akció - A nyelvoktatás eszközeinek fejlesztése  
COMENIUS 1 akció - Nyelvi projektek 

Nyitott és távoktatás 

.

.

.

 Nyitott és távoktatás

 MINERVA

Felnőttoktatás

.

.

.

 Felnőttoktatás

GRUNDTVIG 

Információ- és tapasztalatcsere 

.

.

.

Közös érdeklődésre számot tartó kérdések elemzése  

ARION tanulmányutak oktatásirányítóknak

Megfigyelés és innováció 6.1 .d akció Tanulmányok, elemzések, stb.  

Megfigyelés és innováció 6.1 .d akció - ARION tanulmányutak 

 

Az alábbiakban összefoglalóan közöljük az új program egyes akcióit ( tavalyi tájékoztató! )


 

Akció neve

Az oktatás mely területét érinti?

Alfejezetek az akción belül

Beadási határidő 2001-ben

COMENIUS

Közoktatás

COMENIUS 1 - Iskolai együttműködések 


COMENIUS 2 - Tanárok alap- és továbbképzése 


COMENIUS 3 - Hálózatok 
 


COMENIUS nyelvtanár-asszisztens fogadása

2001. március 1. 


2001. március 1. 


2000. november 1 - előpályázat 
2001. március 1. - főpályázat 


2001. március 1

ERASMUS

Felsőoktatás

ERASMUS 2.1 - Intézményi szerződések 


ERASMUS 2.2 - Tematikus hálózatok

2001. november 1. 


2000. november 1. - előpályázat 
2001. március 1. főpályázat

GRUNDTVIG

Felnöttoktatás

Felnőtt oktatói mobilitás 


Tanulási kapcsolatok Európai együttműködési projektek 


GRUNDTVIG hálózatok

2001. január 15., április 15., július 15. és október 15 


2001. március 1 


2000. november 1. - előpályázat 
2001. március 1. - főpályázat 

LINGUA

Nyelvoktatás

LINGUA 1 - A nyelvtanulás népszerűsítése 
 LINGUA 2 - A nyelvoktatás eszközeinek fejlesztése

2000. november 1. - előpályázat 
2001. március 1. - főpályázat 2000. november 1. - előpályázat 
2001. március 1. - főpályázat

MINERVA

Nyitott és távoktatás, az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban

.

2000. november 1. - előpályázat 
2001. március 1. - főpályázat

Megfigyelés és innováció

Információ- és tapasztalatcsere

Általános megfigyelési tevékenységek 


ARION tanulmányutak 


ARION multiplikátor tevékenységek Innovációs kezdeményezések

Érdeklődjön az Európai Bizottságnál 


2001. május 1. 


Érdeklődjön az Európai Bizottságnál 


Érdeklődjön az Európai Bizottságnál 
 

Közös akciók

Közös projektek indítása más közösségi programokkal (p. Leonardo da Vinci)

.

Érdeklődjön az Európai Bizottságnál

Kiegészítő tevékenységek

A fent felsorolt területek mindegyikét érinti

.

2001. április 1. 
2001. augusztus 1. 
2001. december 1.

Előkészítő látogatások

A korábbi COMENIUS I. és LINGUA E előkészítő látogatások

.

folyamatos - 10 héttel a tervezett látogatás előtt

Előkészítő látogatások

A korábbi centralizált programok (COMENIUS 2. COMENIUS 3.1, LINGUA A. LINGUA D. Nyitott és távoktatás, Felsőoktatás programokra)

.

folyamatos - 10 héttel a tervezett látogatás előtt

 
 

Rektori Hivatal

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Vissza a Nemzetközi ügyek oldalra

 

Vissza a TEO honlapjára 

 
  Utolsó módosítás: 2002. 02. 19. ( Ildikó )