Tájékoztató szerződő Erasmus Hallgatóknak

 

Erasmus diáknak az a hallgató tekinthető, aki előzetes pályázata alapján ténylegesen a kiutazó diákok közé került, valamint megkapta a kiutazáshoz szükséges igazolásokat és ösztöndíj szerződést kötött a küldő intézménnyel.

 

Ösztöndíj szerződés:  A küldő intézmény a hallgatójával szerződést köt a külföldi tanulmányútja során folyósítandó ösztöndíj mértékéről (és időtartamáról), a havonta vagy többhavonta utalandó részletekről és az ösztöndíjat érintő egyéb részletekről. (A szerződéssel kapcsolatos ügyintézés részleteit később ismertetjük.)

 

Vízum beszerzése és biztosítás:  Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta vízum nem szükséges.

Az egészségbiztosítást megkötése KÖTELEZŐ! Ha van a fogadó országgal egészségbiztosítási szerződésünk, akkor az utazási biztosítás helyett elég csak azokat a dokumentumokat beszerezni, amelyek ennek igénybevételéhez szükségesek. A legáltalánosabb és ráadásul ingyenes az E 111-es kártya használata, melyet a Társadalom Biztosító ad ki.

 

Szállás, utazás:  A fentiekhez hasonlóan ezek intézése is a hallgató feladata. A hallgató érdeke, hogy a számára  leginkább megfelelő utazási módot válassza. A szállás elrendezésében a fogadó partnerrel közvetlen kapcsolatban álló tanszéki koordinátor komoly segítséget nyújthat a hallgatónak. Külföldi kollégájától tájékoztatást, és remélhetőleg segítséget is kérhet a szállás keresésében. Hallgatónk szállást kaphat viszonylag olcsó és jó színvonalú egyetemi, főiskolai kollégiumban, de elfogadható árú magánszállás foglalásához is kaphat segítséget. FONTOS TUDNIVALÓ: A partner intézményekben is van jelentkezési határidő!!!! Ez általában az első félévben utazóknak május 1. a második félére jelentkezőknek november 1. Érdemes ezekről a határidőkről a fogadó egyetemek  honlapján IDŐBEN tájékozódni!!!!!! A fogadó egyetemre történő jelentkezést és regisztrációt minden esetben a hallgató végzi (kivételt képez ez alól, ha a partner kifejezetten kéri, hogy felelős személy jelentkeztesse a hallgatót. Pl. Sheffieldi Egyetem) A Kari koordinátor kiállíthat angol nyelvű igazolást az Erasmus státusztól, amennyiben ez szükséges, de az elnyert ösztöndíjakról és a hallgatókról NEM ő értesíti a partnereket.

 

Végbizonyítvány:   A hallgató külföldi tanulmányainak befejeztével illetve a félévi és/vagy év végi vizsgák letétele után végbizonyítványt kap a fogadó intézménytől. Ebben felsorolják a hallgató által letett vizsgákat és az elért érdemjegyeket, minősítéseket. A hallgató tanulmányi teljesítményének hazai elismerése e dokumentum alapján történik. FONTOS! KIUTAZÁS ELŐTT  LEGALÁBB EGY HÓNAPPAL A TANULMÁNYI OSZTÁLYON JELENTKEZZENEK!!!!!!!!!! Ajánlott 30 kredit felvétele a külföldi egyetemen és KÖTELEZŐ legalább 2 tárgy vizsgával igazolt teljesítése!!!!!!!!!!

 

Hallgatói beszámoló:  A hallgatónak 5 évig meg kell őriznie a számláit, elismervényeit, repülőjegyét, egyéb iratait  és azt kérésre be kell mutatnia. Úgynevezett szöveges beszámolót köteles leadni a külföldön töltött időszakról (az utóbbi időben ez már formanyomtatvány kitöltése formájában történik).

 

 

Hallgatói Szerződés és Mellékletei

 

A Szerződést és mellékleteit az ETR-ből kell letölteniük hallgatóknak és azokat kitöltésük után a Kari koordinátornak kell visszajuttatni a megadott határidőkön belül, mindig a Kari koordinátor által megadott példányszámban. A több példányban történő leadás a hallgató érdekeit védi. Az ELTE TPIK felé történő továbbítás a kari koordinátor feladata. Problémák felmerülése esetén a kari koordinátornál lévő másodpéldány felhasználható, így nem a hallgatótól kell az iratokat újra beszerezni, ami a beadási határidők túllépését eredményezheti.

 

A Támogatási Szerződés az Intézménnyel történő Megállapodás. Figyelmesen el kell olvasni, mert ebben ismertetik a hallgató és a küldő intézmény jogait és kötelezettségeit. A Szerződésen fel kell tüntetni a forint vagy euro alapú bankszámla számát, az azt kiadó bank nevét, címét és irányítószámát. Érdemes euro alapú bankszámlát nyitni, mert ezáltal az átváltási költségek elkerülhetők. Aláírás és kitöltés után a Megállapodást az átvételtől számított  10-15 napon belül le kell adni a kari koordinátornak.

 

A Learning Agreement a Tantárgyi Szerződés. Ezen kell feltűntetni a külföldön végzendő tanulmányokat (tantárgyakat, gyakorlatokat). Ügyeljen arra, hogy azokat be tudja-e számíttatni az itthoni tanulmányokba. (Ha ez nem lehetséges, a Szerződés semmisnek tekinthető és az Ösztöndíj visszafizetésére kötelezi a hallgatót.)

A tárgyak beírása után az alatta szereplő rubrikák kitöltése az alábbi sorrendben történik (kérjük figyelmesen végezni!!!):

 

1.      Student: A hallgató aláírja, feltünteti az aláírás dátumát.

2.      Sending Institution: Departmental coordinator: A Tanszéki koordinátor írja alá és dátumozza.

3.      Receiving Institution: Departmental coordinator – Vice –Dean or Faculty Erasmus coordinator: A felső két aláírás megléte után a tantárgyi Szerződést faxon el kell küldeni a fogadó félhez, ahol ezen két rubrikát ők is aláírják.

1.      Sending Institution: Vice-Dean or Faculty Erasmus coordinator A fogadó aláírása után, az intézménytől visszaérkezett Szerződést 2 példányban le kell adni a kari koordinátornak, aki aláírja, hogy kari szinten hitelesítve legyen a dokumentum.

 

A Tantárgyi Szerződés leadása a Megállapodással, a Biztosítással és a Hallgatói Jogviszony Igazolással együtt történik, a kiutazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal a TTK TEO-n.

 

Changes to Original Proposed sudy programme/ Learnin Agreement a Tantárgyváltoztató Szerződés. Ennek kitöltése abban az esetben szükséges, ha az eredeti Learnin Agreementben feltüntetettekhez képest változás történik (a tantárgy(ak) beszámítására vonatkozó kötelezettség ugyanúgy érvényes!).

A tárgyak beírása után az alatta szereplő rubrikákat az alábbi sorrendben töltse ki (kérjük figyelmesen végezni!!!):

 

1.      Student: A hallgató aláírja és feltünteti az aláírás dátumát

2.      Receiving Institution: Departmental coordinator – Vice –Dean or Faculty Erasmus coordinator: Még a kint tartózkodás ideje alatt írja alá a fogadó intézmény felelős koordinátora.

3.      Sending Institution: Departmental coordinator: Hazaérkezést követően a tanszéki koordinátor írja alá.

2.      Sending Institution: Vice-Dean or Faculty Erasmus coordinator: A fentiek elvégzése után 2 példányban adja le a kari koordinátornak, aki aláírásával kari szinten hitelesíti a dokumentumot.

 

A Tantárgyváltoztató Szerződés leadása a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelező, a Koordinátori Igazolással és a külföldi intézménytől származó igazolásokkal együtt!

 

A Certificate of Registration kitöltése a fogadó intézményben történik. A megérkezést követő 15 napon belül kell aláíratni, és visszaküldeni a rajta feltüntetett fax-számra.

 

A Transcript of Records- kitöltése szintén a fogadó intézményben történik. Ez igazolja a felvett tantárgyak elvégzését, és tartalmazza a vizsgaeredményeket.

Leadása (2 példányban!) a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelező.

 

A Koordinátori IgazolásA Transcript of Records alapján a Szakterületi koodinátor tölti ki és írja alá. Leadása (2 példányban!) a Transcripttel együtt kötelező!!!!

 

Hallgatói Beszámoló kitöltése elektronikus úton történik (A támogatási Szerződésben feltűntetett honlap címen) szintén a hazaérkezést követő 15 napon belül.

 

 

 

További fontos tudnivalók még:

 

-         Az ösztöndíj adómentes!

-         Három hónapot kötelező jelleggel kint kell töltenie. Ha ez nem történik meg, akkor a hallgató a teljes ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

-         Ha három hónapnál több időre nyerte el az ösztöndíjat, de annak teljes idejét nem tölti ki, akkor időarányosan kell visszafizetnie az ösztöndíjat. Pl.: ha 6 hónap ösztöndíjat nyert el, de 5 hónap után hazajön, akkor 1 hónapnyi ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

-         Szintén vissza kell fizetnie az ösztöndíjat, ha a tanulmányait nem számítják be a hazai intézményben.

 

A Megállapodásban a hallgatóra vonatkozó összes kötelezettség szerepel, ezért annak aláírásával a hallgató tudomásul veszi azokat és azok érvénybe lépését. Be nem tartásuk tehát a megfelelő és megnevezett szankciók alkalmazására jogosítja a küldő intézményt.

 

 

 

Az ösztöndíj lemondása

 

Ha a hallgató önhibáján kívül nem tud kiutazni, köteles egy Lemondó nyilatkozatot írni és a lemondást kellőképpen megindokolni a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesnek, amit 2 példányban a kari koordinátornak kell leadni.

 

 

 

 

 

A külföldön töltött időszak eredményességét, sikerességét és hasznosságát remélve kíván jó utat:

 

Környei Ildikó TEO ügyintéző, Kari Erasmus koordinátor