Frissitve: 2004. április 27.

Kézikönyv 2003

Részletesebben a pályázási rendszerről  (word)

Részletesebben ( html)

A 2004/2005-ös tanévben résztvevő ELTE tanszékek, hálózatfelelősök és hálózati partnereik
Partnerek

Útiköltség támogatás

CEEPUS
(
Central European Exchange Program for University Studies)
Közép-Európai Egyetemi Csereprogram

    CEEPUS egyezményt 1993. december 8-án írták alá Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia miniszterei Budapesten, majd késöbb Horvátország,  Csehország,  Románia  is  csatlakozott.   Tematikus hálózatban résztvevő országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Jugoszlávia.    1994  nyarán megalapították a Nemzeti CEEPUS Irodákat,  és a program   1995. január 1-én kezdte el müködését 79   résztvevö intézménnyel. A program célja,   hogy lehetövé tegyen a résztvevö   országok  felsöoktatási intézményei számára vendégtanári fogadásokat, diákcseréket, nyelvi és szakmai   kurzusokon,  valamint nyári egyetemeken való közös részvételt és ezáltal erösítse a közép-európai értelmiségi szakmai, baráti kapcsolatait.
    A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkezö külföldi CEEPUS  állampolgárok  tartózkodási  költségeit  és   ösztöndíját  a  fogadó  ország fedezi. Ebböl következöen az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Minden egyes ország deklarálja, hogy hány ösztöndíj hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.
    A CEEPUS Program a résztvevö országok felsöoktatási intézményeinek munkakapcsolatára épül, hivatalos munkanyelve az angol.

Az egyéni mobilitási jelentkezések elektronikus úton történnek!!!! 
Kérjük feltétlenük keresse meg az ide vonatkozó (SEARF) http://wwwc.oead.ac.at/ honlapot, ahonnan le kell tölteni a jelentkezési űrlapokat.
(A kitöltött pályázai űrlapokat az adott hálózat tanszéki felelöséhez kell továbbítani.)

Részletes, további információk a CEEPUS Magyarországi Iroda honlapján olvashatók.


Feltételek a hallgatói mobilitási ösztöndíj elnyeréséhez:
1.   tanszéki részvétel a hálózatban                                             5.   két lezárt félév a kiutazásig
2.   maximum 35 éves kor                                                                 6.   CEEPUS országbeli állampolgárság
3.   az adott hálózat intézményi felelőségnek támogatása
4.   a kiutazás idötartama minimum 1 hónap, maximum 1 év
     (a kint-tartózkodás egyszer meghosszabbítható, de összesen nem lehet több mint 12 hónap)


Magyarországi CEEPUS Iroda:
1134
Budapest, Váci út 37. VII. emelet (Duna Office Center épület)
 
         
Levélcím:   1438 Budapest 70., Pf.: 508

                      Telefon:    237 1300         Fax: 239 1329             Információs vonal:         237 1320                                                                                                  Programfelelősök:       CSERNOVITZ Adél   és   TÓTH Krisztina


Nemzeti Központi Iroda:
Mag
. Elisabeth SORANTIN
Central CEEPUS Office
Liechtensteinstrasse 22 A/I/7
A-1090 Vienna
Tel.: (+43 1) 319 48 50/11                   Fax: (+43 1) 319 48 50/10
E-mail: ceepus@ceepus.org             Honlap:
wwwc.oead.ac.at

Űrlapok, információk: http://www.tka.hu                     E-mail: ceepus@tpf.hu


A 2004/2005-ös tanévben résztvevő ELTE tanszékek és hálózati partnereik
 Az ösztöndijasok beszámolási kötelezettsége és útiköltség hozzájárulás a CEEPUS Magyarországi Iroda által.