Frissitve: 2001. július 11. (NKO, Szerb. u. 21-23)

 

A 2001/2002-es tanévben résztvevő ELTE tanszékek és hálózati partnereik

Útiköltség támogatás

CEEPUS

(Central European Exchange Program for University Studies)

Közép-Európai Egyetemi Csereprogram

CEEPUS egyezményt 1993. december 8-án írták alá Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia miniszterei Budapesten, majd késöbb  Horvátország,  Csehország,  Románia  is  csatlakozott.    1994  nyarán megalapították a Nemzeti CEEPUS Irodákat,  és a program 1995. január 1-én kezdte el müködését 79 résztvevö intézménnyel. A program célja,   hogy lehetövé tegyen a résztvevö   országok  felsöoktatási intézményei számára vendégtanári fogadásokat, diákcseréket, nyelvi és szakmai   kurzusokon,  valamint nyári egyetemeken való közös részvételt és ezáltal erösítse a közép-európai értelmiségi szakmai, baráti kapcsolatait.

A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkezö külföldi CEEPUS  állampolgárok  tartózkodási  költségeit  és   ösztöndíját  a  fogadó  ország fedezi. Ebböl következöen az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Minden egyes ország deklarálja, hogy hány ösztöndíj hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

A CEEPUS Program a résztvevö országok felsöoktatási intézményeinek munkakapcsolatára épül, hivatalos munkanyelve az angol.
 

·       A CEEPUS-on belüli pályázatok beadásának elsö lépése a "Hálózat"-ok létrehozása. Ez, az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. A hálózat legalább három partner intézmény (kar, vagy tanszék) bevonásával alakul ki, melyböl legalább kettö két különbözö CEEPUS ország tagja. Az elnyert összeget a hálózatokon belül, a résztvevö egyetemek diákjainak és tanárainak tanulmányútjára lehet fordítani. A hálózati jelentkezések határideje: minden év január 15. A Magyarországi Iroda egyéni kiutazókat nem támogat, a hallgatók a számukra elérhetö pályázati lehetöségekrol a hálózatban résztvevö tanszékek informálhatják.

·       A hallgatók és oktatók a már elfogadott hálózatokon belül utazhatnak ki, a fogadó egyetem fogadási keretének erejéig. A kitöltött pályázai űrlapokat az adott hálózat tanszéki felelösének kell leadni.

·       Jelentkezési határidök: az öszi félévre június 15, a tavaszi félévre november 15.

Részletes, további információk a CEEPUS honlapján olvashatók.
 

Feltételek a hallgatói mobilitási ösztöndíj elnyeréséhez:

Magyarországi CEEPUS Iroda: 1082 Budapest, Üllői út 82.

Levélcím: 1438 Budapest 70., Pf.: 510

Telefon: 210 9700, Fax: 210 9701

Csernovitz Adél és Tóth Krisztina

Nemzeti Központi Iroda:

Mag.Elisabeth SORANTIN Porzellangasse 2/2/3/34 A-1090 Vienna,

Fax +43/1/319 48 50/10

Űrlapok, információk: www.tpf.iif.hu/ceepus

                                             ceepus@tpf.hu


A 2000/2001-es tanévben résztvevő ELTE tanszékek és hálózati partnereik. (Információként maradt!) 

A 2001/2002-es tanévben résztvevő ELTE tanszékek és hálózati partnereik

Az ösztöndijasok beszámolási kötelezettsége és útiköltség hozzájárulás a CEEPUS Magyarországi Iroda által.

 

Vissza a Nemzetközi ügyek oldalra

 

Vissza a TEO honlapra