EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi Kar

Útmutató a publikációs jegyzék elkészítéséhez

 

A publikációs jegyzék elkészítésének a célja az, hogy kívülálló személyek, bizottságok minél teljesebb képet kapjanak a Karunkon doktorálni szándékozók tudományos teljesítményének fontos vonatkozásairól, a tudományos-szellemi közéletben betöltött szerepükről, általában közszereplésükről. A publikációs jegyzékek ezt a feladatot csak akkor látják el, ha áttekinthetőek, egységes normáknak megfelelnek és bennük az össze nem vethető, különböző fontosságú és jellegű publikációk, szereplések egymással nem keverednek.

 

Általános megjegyzések:

 • a publikációs jegyzékben felsorolt minden egyes tételnél az összes szerzőt a publikáción ténylegesen szereplő formában és sorrendben fel kell tüntetni;

 • fel kell tüntetni (idézőjelben) a publikáció teljes címét;

 • a bibliográfiai adatoknak (pl. folyóiratcím, körzetszám, évszám, oldalszám, könyvnél kiadó, szabadalomnál megtalálási adatok, konferencia-kiadványnál hely, időpont, szerkesztő) minden publikációnál hiánytalanul szerepelniük kell;

 • lényegében azonos munkát (pl. tudományos dolgozatot, preprint és konferencia előadás) célszerű a), b) stb. megjelöléssel a tudományosan legrangosabb kategóriában (pl. referált nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat) a jegyzékbe felvenni;

 • a jegyzékbe csak már ténylegesen megjelent, vagy írásos dokumentummal bizonyíthatóan közlésre, megjelenésre elfogadott dolgozat vehető fel.

 

Publikációs jegyzék ajánlott szerkezete:

 • Név, a készítés dátuma.

 • Referált tudományos folyóiratban megjelent dolgozatok (szerzők, dolgozat címe, folyóirat, kötet, évszám, oldalszám

 • Önálló tudományos könyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek, tudományos könyvek részletei

 • Szabadalom, egyéb szerzői joggal védett mű

 • Konferencia kiadványok, konferencia összefoglalások, intézeti évkönyvek

 • Nem publikált tudományos jelentések

 • Népszerű cikkek

 • Tudományos intézetekben tartott szakmai előadások (intézmény, hely, időpont)