Üdvözöljük honlapunkon!

 
A tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyeli: Dr. Jordán Tibor dékánhelyettes

     Az osztály feladatkörei:
Doktori ügyek:- Képzéssel kapcsolatos ügyintézés
 - Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés
Habilitáció:- Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi kapcsolatok:- Hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldre történő kiutazások adminisztrációja
 

DOKTORI FELVÉTELI IDŐPONTOK 2016


A felvételi értesítőt a helyszínnel együtt az illetékes doktori iskola adminisztrációja fogja megküldeni postai úton.


Biológia Doktori Iskola programjainak felvételi időpontjai
Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika 2016. július 6-a, de. 9 óra
Etológia 2016. július 5-e, de. 10 óra
Immunológia 2016. július 7-e, de 10 óra
Kísérletes növénybiológia 2016. július 5. de. 10 óra
Genetika 2016. július 5. de. 10 óra
Molekuláris sejt- és neurobiológia 2016. június 27-e, de. 10 óra
Idegtudomány és humánbiológia 2016. június 30-a, de. 9 óra
Szerkezeti biokémia 2016. július 1-e, de 10 óra
Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia 2016. július 1-e, de 10 óra
Elméleti és evolúcióbiológia 2016. július 6, de. 10.30 óra


Fizika Doktori Iskola:
Anyagtudomány és szilárdtestfizika program: 2016.július 1. 09:00 (Északi Tömb 4.70)
Részecskefizika és csillagászat program: 2016. július 4. 09:00 (Északi Tömb 1.125)
Statisztikus fizika program: 2016. július 5. 10:00 (Északi Tömb 3.74)
Fizika tanítás program: 2016. július 8. 11:00 (Északi Tömb 1.125)

Földtudományi Doktor Iskola:
Földrajz -Meteorológia valamint Térképészet-Geoinformatika program: 2016. június 30.
Földtan-Geofizika program: 2016. június 28.

Kémia Doktori Iskola:
2016. július 5-6.

Környezettudományi Doktori Iskola:
2016. július 8.

Matematika Doktori Iskola:
Alkalmazott matematika program 2016. június 24. 14:00
Elméleti matematika program: 2016. június 27. 09:00
Matematikadidaktika program: 2016. június 28. 10:00[/size]


*******************
ÚNKP 2016 TÁJÉKOZTATÁS

ÚNKP információ nyomtatványokról, igazolásokról stb:
www.elte.hu/unkp
Kontakt doktori, doktorjelölti és posztdok kategóriában: unkp.posztgradualis@rk.elte.hu


Kedves Pályázó!

Az ÚNKP keretében az ELTE TTK-ra benyújtandó pályázatok kapcsán az alábbi kiegészítő információkat tesszük közzé a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban:

ÚNKP-16-3 Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (B keret) benyújtandó dokumentumai:
- kutatási terv,
- motivációs levél,
- doktori hallgatói pályázatra pályázók esetén a mesterképzésben teljesített utolsó két év végi átlagát igazoló dokumentum, vagy annak másolata - kinyomtatható a NEPTUN rendszerből, nem kell rá aláírás
- doktorjelölti pályázatra pályázók esetén a doktori képzésen teljesített első öt félév végi átlagát igazoló dokumentum, vagy annak másolata - kinyomtatható a NEPTUN rendszerből, nem kell rá aláírás
- a nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik", mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak másolata (Pl.: OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, publikációt, művészeti díjat, ösztöndíjakat igazoló dokumentumok. Amely tudományos / művészeti tevékenység létrehozását dokumentumon nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a Pályázati Adatlapon szükséges.) - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.", mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),
- a fogadó felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét képezi a sablon) - dékáni aláírásra az Északi tömb 1.83-as szobájában kell leadni, két munkanap múlva felvehető

ÚNKP-16-4 Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (B keret) benyújtandó dokumentumai
- kutatási terv,
- motivációs levél,
- PhD minősítéséről szóló intézményi igazolás (a Pályázati Adatlap mellékletét képezi a sablon) - elegendő a doktori oklevél másolata, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- a nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik", mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),
- felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét képezi a sablon) - dékáni aláírásra az Északi tömb 1.83-as szobájában kell leadni, két munkanap múlva felvehető

Valamennyi pályázat esetében:

Idegen nyelvű dokumentum /pl. oklevél/ benyújtása esetén, kérjük a magyar nyelvű fordítást is mellékelni az eredeti dokumentumhoz. Azon csatolandó mellékletek esetén, amelyeknél másolat bekérése kerül feltüntetésre, ott a másolaton szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: "Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia. A fogadó felsőoktatási intézmény az eredeti dokumentumot igazolás céljából szúrópróba szerűen bekérheti.
BEFOGADÓ NYILATKOZAT: A BEFOGADÓ HELY CSAK EGYETEM LEHET, KUTATÓHELY (STB.) NEM.[/b]
[/color]
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (pályázati
kódok: ÚNKP-16-1/2/3/4)
keretében benyújtandó pályázatok esetében "A
fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata"
c. dokumentumot
Lengyel Tamásnál kell leadni (ELTE TTK Pályázati Csoport, Északi tömb, 1.83 szoba), ami dékáni aláíratás után a leadástól számítva két nap múlva felvehető ugyanott.

A szándéknyilatkozatokat legkésőbb 2016. június 24-én, pénteken 14 óráig lehet leadni.

A programmal kapcsolatos információk a következő oldalon érhetők el:
http://www.elte.hu/unkp

A pályázatokat 2016. június 10. - 2016. június 27. között lehet benyújtani.

A pályázat benyújtása a pályázó feladata, a következő módon:

A pályázatokat postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell
benyújtani a következő címre: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

Az "A" keret esetében (ÚNKP-16-1/2): Mezey Barna rektor úrnak címezve. A
borítékra ekkor rá kell írni: "A" keret.

A "B" keret esetében (ÚNKP-16-3/4): Szabó Miklós EDT elnök úrnak
címezve. A borítékra ekkor rá kell írni: "B" keret.

Lengyel Tamás
mb. irodavezető
ELTE TTK Pályázati Csoport ]

Doktori képzés // 2016-06-13T00:00+01 // Szerkesztette: Bíró Éva
Oldal:       >>  

Határidők

A kar akkreditált doktori iskolái

Üdvözlet

Keresés ELTE TTK TEO

Nyelv kiválasztása

ELTE TTK TEO 2006-2015