Üdvözöljük honlapunkon!

 
A tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyeli: Dr. Jordán Tibor dékánhelyettes

     Az osztály feladatkörei:
Doktori ügyek:- Képzéssel kapcsolatos ügyintézés
 - Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés
Habilitáció:- Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi kapcsolatok:- Hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldre történő kiutazások adminisztrációja
 

PhD felvételi eljárás 2016
PhD képzésre felvételi eljárás 2016


A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft (csekk nincs, átutalási adatok a listában)
Jelentkezési időszak: 2016. április 1 - május 31.
A felvételi vizsga időpontja: várhatóan 2016. június 6 - július 1.
Földtudományi Doktori Iskola: 2016. június 27 - július 8.
A felvételi döntés időpontja: 2016. július 11-15.


A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
• a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenységrészletezésével (publikációs lista, a kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.), aláírással,
• rövid kutatási tervet – a választott feladat témavázlatát – a jelentkező és a témavezető aláírásával,
• az eredeti oklevelet valamint fénymásolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak – továbbtanulás céljából történő, Rektori Hivatal által kiállított elismerési határozatot is),
• az eredeti leckekönyvet valamint fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról,
• legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány eredeti példányát valamint másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosítását is,
• írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról vagy
befogadó-nyilatkozatot a kutatómunka végzésének helyéről, ha a
jelentkező nem kér ösztöndíjat,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• egy szabvány kis (francia) és egy közepes méretű postakész (postaboltokban kapható) és a jelentkező értesítési címére megcímzett
borítékot,
• a jelentkezési díj átutalásáról igazolás, átutalási megbízás (ELTE 10032000-01426201, közlemény: (név) D104D0030AD9301/98)

A felvétel követelményei és feltételei :
Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.


Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

Az oldal doktori képzésre vonatkozó tartalma szerkesztés alatt áll, helyenként a fentiektől eltérő leírás olvasható.

PHD JELENTKEZÉSI ANYAGOK LEADÁSA ILL.
DOKTORI KÉPZÉSI ÜGYEKBEN HELYETTESÍTÉS


Király Csilla

Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda: 13:00-15:30
Kedd. csütörtök: 10:00-12:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás elmarad: 2016. június 1-2.


Telefon: 06-1-372-2500/6002
Email: doktoranduszugyek@ttk.elte.huTEO közös hirdető // 2016-05-26T00:00+01 // Szerkesztette: Bíró Éva
Oldal:       >>  

Határidők

A kar akkreditált doktori iskolái

Üdvözlet

Keresés ELTE TTK TEO

Nyelv kiválasztása

ELTE TTK TEO 2006-2015